Bạn đang đọc truyện chữ: Yêu Ma Trốn Chỗ Nào (Yêu Ma Na Lý Tẩu) trên web truyện online.

Giới thiệu truyện: Yêu Ma Trốn Chỗ Nào (Yêu Ma Na Lý Tẩu)

Yêu ma chạy đi đâu giới thiệu vắn tắt: Nhân đạo suy thoái, quỷ đạo xương quyết.

Bách quỷ dạ hành, thương sinh quá khổ.

Ta Vương Thất Lân nguyện lấy một thanh trảm quỷ đao, tại yêu ma vây quanh bên trong vì Nhân tộc ta giết ra một đầu Dương Quan đại đạo!

Truyện đã full.

Donate ủng hộ converter qua zalopay or momo: 0902623821

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.