Một thế hệ Ma Quân, nghịch thiên trọng sinh! Vì phục huyết hải thâm thù, trở về đô thị, nhấc lên huyết vũ tinh phong! Đương này mũi nhọn triển lộ khoảnh khắc, mỹ nữ viện trưởng, manh ngốc loli, thanh thuần hoa hậu giảng đường, lãnh diễm tổng tài…… Ùn ùn kéo đến!

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.