Về xuân dã tiểu nông dân:

Tiểu nông dân ngẫu nhiên đến tiên gia động phủ, tu luyện thần công không gì làm không được, thấu thị y thuật mọi thứ đều được, lập chí đi lên đỉnh cao nhân sinh! Đang lúc Lưu vĩ điệu thấp phát tài khi, lại phát hiện nhà bên muội muội, cách vách tẩu tử, nóng bỏng bạch lĩnh, kiều man đại tiểu thư, băng sơn nữ tổng tài, song bào thai hoa hậu giảng đường, đếm không hết mỹ nữ sôi nổi tìm tới môn tới……

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.