Bạn đang đọc truyện Vô Thường full trên website botruyen.net. Vô Thường thuộc thể loại truyện dị giới harem nhiều vợ.

Giới thiu Vô Thường
Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!

Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả!

Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai!

Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm tới cửu phẩm.

Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai mỗi cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm!

Danh sách vợ truyện Vô Thường:
-Bạch Tiểu Lại (Lại tỷ)
– Phi Tiểu Nhã (cung chủ đại nhân ở Ô Long Đảo)
-Mạc Lưu Tô (Lưu Tô sư tỷ đệ tử Thiên Tú
-Thi Thi – Chung Lộ (do hoàn cảnh bắt buộc nên e nó ms như vậy về sau gặp đc ĐP và đã thay đổi)
-Chu Tiểu Điệp (đồ đệ về sau do cha của nv9 bắt uống thuốc ”lý do là muốn sớm có cháu bồng” và sau đêm đó e nó cũng đc thu vào hậu cung)
-Linh Khiếp Nhan (ban đầu dạng linh hồn về sau có thân thể cũng đc thu vào hậu cung)
-Tiêu Thiên Tuyết (Dung thiếu nãi nãi,do tình thế bắt buộc nên có tình 1 đêm và sau này cũng là người có thai đầu tiên vs main)
-Hà Hương Ngưng,Trang Tú Tú (sau TTT 2 người này cũng có bầu vs main),”cả 1 hậu cung 3 người này là có bầu trước vs NVC’
-Bảo Nhi – Mộng Nhi (2 thiếp thân nha hoàn sau cũng đc thu vào hậu cung)

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,954,091
  11,181,128
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.