Giới thiệu truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Thần Full (Main đủ ác – nhưng không ác quá….) truyện thuộc thể loại huyền ảo dị giới:
Lý Thiên Mệnh nằm mơ đều muốn cười tỉnh.

Nhà hắn sủng vật, vậy mà đều là trong truyền thuyết Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú.

Nhà của hắn gà, là lấy Thái Dương làm thức ăn ‘Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng’ .

Hắn mèo đen, là lấy lôi đình luyện hóa vạn giới ‘Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma’ .

Liền nhà hắn gián, đều là nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân ‘Vạn Giới Vĩnh Sinh Thú’ . . .

Từ đó, hắn khống chế mười đầu Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, hóa thân Vạn Cổ đệ nhất Hỗn Độn Thần Linh, chu du chư thiên vạn giới, san bằng vô tận Thần Vực. Vạn vật sinh linh, Chư Thiên Thần Ma, liền bò kéo lăn, buồn bã hô run!

Cảnh giới Vạn Cổ Đệ Nhất Thần:
Thú mạch cảnh
Linh nguyên cảnh
Quy nhất cảnh
Thiên ý cảnh
Địa chi thánh cảnh
Thiên chi thánh cảnh
Cổ chi thánh cảnh
CÔNG PHÁP:
Main : Đế Hoàng thiên ý, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết ,Thái Cực Hồng Mông Điển.
1 Huỳnh Hỏa : Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng(gà lửa), Luyện Ngục Thú mạch, Luyện Ngục Chi Nguyên, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên, Hỏa Diễm thiên ý.
2 Miêu Miêu : Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma(mèo đen), Hỗn Độn Thú mạch, Hỗn Độn Lôi Nguyên, Thái Sơ Hỗn Độn Thú nguyên, Lôi Đình thiên ý.
3 Lam Hoang : Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long(rùa đen), Hồng Mông Thú Mạch, Hồng Mông Linh Nguyên, Thái Cực Hồng Mông Thú Nguyên

Mới nhất
3 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,954,091
  11,181,128
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.