Về tuyệt thế sát thần:

Một thế hệ sát thần dương phong, chịu khổ kẻ gian làm hại, không cam lòng ngã xuống, mượn dùng thiếu niên dương nứt phong chi khu, sống lại một đời, đến tận đây, phế vật thiếu niên, cường thế quật khởi! Cường đại công pháp võ kỹ, hạ bút thành văn, minh châu phủ bụi trần mỹ nữ thiên kiêu, vì ta sở dụng! Nhục ta giả, tất bị ta nhục! Khinh ta giả, phản bị ta khinh! Cùng ta đối nghịch người..

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,954,091
  11,181,128
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.