Đọc truyện đô thị Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế trên web truyện online.

Giới thiệu nội dung Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế:
Hắc ám bao phủ chân trời, tàn khốc thời đại hạ xuống, đời người có quá nhiều tiếc nuối. Diệp Tinh trở lại 10 năm trước, trở lại hắc ám ngày tận thế phủ xuống 2 năm trước, hết thảy đều có lần nữa thay đổi cơ hội!

Cảnh giới hình như là: địa huyền, thiên huyền, đạo tắc, hư không, chân linh, bất tử, đạo chủ, thánh hoàng, thánh tôn, thần tôn, thế giới, đế

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,967,236
  11,181,138
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.