Kiếp trước, ngươi xem thường ta?

Kiếp này, ta làm ngươi theo không kịp!

Hóa thần cảnh đại tu sĩ Trần Mặc, cùng tiểu sư muội tư thăm cấm địa, ngã xuống lúc sau, trọng sinh địa cầu cao tam thời đại.

Trần Mặc phát hiện, tiểu sư muội cư nhiên trọng sinh đến ngàn năm trước địa cầu!

Kiếp trước mối tình đầu, Trần Mặc khinh thường nhìn lại.

Kiếp trước đệ nhất mỹ nhân, Trần Mặc thu làm nha hoàn.

Kiếp trước địch nhân, Trần Mặc một quyền đánh bạo.

Truy tìm tiểu sư muội tung tích, Trần Mặc một đường đi trước.

Nhưng là, hắn phát hiện, thế giới này, cư nhiên cất dấu……

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.