Tên tác phẩm: 偷妻

Tác giả: 冉尔

Editor: Nghiên Tịnh Giai

Tình trạng bản gốc: 18 chương

Phương Quyết Minh coi trọng em dâu chưa vào cửa của mình, điều giáo cậu sau lưng em trai.

· Song tính sản nhũ sinh tử, nhất thời não động, thuần túy H, kịch tình cẩu huyết, tam quan mây bay.

· Giá không, thế giới quan tồn tại hôn nhân đồng giới hợp pháp

· JJ thô to đại ca x nhân thê tiểu bạch thỏ hay khóc em dâu, NTR nhẹ

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!

Cùng tác giả

 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.