Trăng trên trời và trăng dưới nước, đâu là hình, đâu là bóng?

Trăng trên mặt nước có tồn tại không?

“Tôi đi tìm một mảnh trăng rơi

Đã vỡ tan thành những gì có thể

Để bây giờ ở trên cao vời vợi

Trăng ấy là trăng bóng nước thôi…”

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.