Đọc truyện đô thị Trẫm Chỉ Là Một Diễn Viên Full được sưu tầm bên tangthuvien.

Giới thiệu Trẫm Chỉ Là Một Diễn Viên:
Nhạc Quan, được vinh dự sáng lập Trung Hoa trên dưới năm ngàn năm nam nhân.

Nhất thống bát hoang Tần Thủy Hoàng, khai cương thác thổ Hán Vũ Đế, quân lược vô song Đường Thái Tông, cực hạn lật bàn Minh Thành Tổ, thậm chí, còn có Thần Thoại thời đại Thương Trụ Vương.

Trung Hoa trên dưới năm ngàn năm, không có Nhạc Quan diễn không được Hoàng đế, hắn sáng tạo vô số kinh điển đế vương màn ảnh hình tượng, kinh điển đến rất nhiều người trực tiếp tôn xưng hắn là bệ hạ.

Đối với lần này, Nhạc Quan một mực rất khiêm tốn: Trẫm chỉ là diễn viên.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,967,236
  11,181,138
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.