Bất luận cái gì kỹ năng vừa học liền biết, tăng lên thuần thục độ, liền có thể đứng ở nhất đỉnh!……

Hắn là thế giới đầu bếp liên hợp nổi danh dự chủ tịch, có được toàn cầu Trù Thần mỹ dự. Hắn là Beethoven kế tiếp, Mozart đời sau, vĩ đại nhất người soạn nhạc, dương cầm gia, người chỉ huy dàn nhạc.

Hắn là ngầm xe thần, quyền thần, đổ thần……

Đồng thời hắn vẫn là tài chính cự tử, thương giới ngón tay cái, cách đấu thiên vương……

Một cái có được thần kỳ học tập năng lực, bất luận cái gì hạng nhất đều có thể đứng ở đỉnh toàn năng kỳ tài!!!……

PS: Nghe nói hắn còn đem Mật Tông Hoan Hỉ Thiền tu luyện đến tối cao thứ mười hai trọng ~~

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.