Bạn đang đọc Tiểu Tử Tu Tiên thể loại sắc hiệp được sáng tác bởi Thái Nghi trên web đọc truyện online. Được update sư tầm từ nhiều nguồn mỗi ngày.

Giới thiệu truyện Tiểu Tử Tu Tiên
– Beep, bắt đầu thu thập năng lượng, hệ thống đang khởi động.
– Beep, linh hồn được dung hợp thành công. Xin mời đặt tên cho hệ thống.
– Beep, đã đặt tên cho hệ thống thành công. Tên hiển thị là “Khò Khò”.
– Beep, vui lòng chọn ngoại hình giao tiếp cho thống.
– Beep, sắp hết thời gian, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên sau 10 giây.
– Beep, thời gian đã hết, hệ thống chọn ngoại hình giao tiếp ngẫu nhiên: “con tắc kè”

Một con người và một hệ thống dâm đãng bắt đầu khuynh đảo đại lục.

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.