Bạn đang đọc Tiêu Dao Ỷ Thiên Thần Điêu thể loại sắc hiệp được sáng tác bởi Thạch Đầu trên web đọc truyện online. Được update sư tầm từ nhiều nguồn mỗi ngày.

Giới thiệu truyện Tiêu Dao Ỷ Thiên Thần Điêu
Truyện từ c1 -> c100 giống vs Tiêu Dao Ỷ Thiên Thần Điêu và Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký đi cùng tác nguồn của ta tác cho ra chuyển ngoặt khác hai bộ kia có j ko hay mọi người lượng thứ

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.