Edit: arian1280

Thầy Trần đã 40 tuổi, dáng dấp rất phong lưu khí khái, tai to mặt lớn, mày kiếm, mắt sáng…. Thế mà đến nay vẫn chưa có vợ. Vậy mà cứ đường đường chính chính giữa trưa mang gái vào khách sạn, thật ghê tởm.

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.