Thần bí thức tỉnh, chư thần lê minh, nhất định là chuyện tốt sao?

Nương theo linh khí thức tỉnh mang đến, còn có… Khó giải khủng bố!

Một cái kỳ dị dòng họ, một cái qua lại hai giới linh hồn, một đoạn thần bí sử thi…

(main đầu thai làm phàm nhân ở vô ma thế giới, linh hồn lại có thể xuyên mộng thành thần ở thế giới khác, nhưng nếu thân thể phàm nhân ở 100 tuổi chết thì linh hồn cũng tiêu tan theo nên main đã nghĩ cách trộm linh tính thế giới trong mộng về cho thân thể lên cấp siêu phàm nhưng bị vô ma thế giới pha loãng hấp thu nên … một người cung dưỡng 1 thế giới lên cấp bắt đầu)

Hệ thống: (thần linh ô nhiễm giả) + (nguyên chất)
( diệu ) ( ám ) ( xích ) ( dũng ) ( minh ) ( bí ) ( ảnh ) ( tháp )

( hòn đá tảng ) – ( ổn định ) – ( thăng hoa ) – ( sức sống ) – ( Hoàn mỹ người ) – ( vương miện ) – ( trường sinh ) – … – – (thánh) – … ( Ti Tuế ) – ( Tạo vật giả)

(T1) (Dạ chi mẫu) (* Vĩ đại mẫu thân) ( *Huyết nhục Mẫu thụ ) (* Phi hồng chi nguyệt) (Xích):
… — (* Huyết Dật giả) – …
Thị Huyết giả – (II) – (III) – Tinh Hồng Quý Tộc – …

(T2) (Tàng hài chi chủ) (Xích + Ám) :
Thị Huyết giả – Cốt Huyết giả – (III) – Thực thi quỷ – …

(T3) (Tảng Sáng) (Diệu) :
Quang Chiếu giả – Quang chi tử – Công tượng – Cơ giới đạo sư – …
+ Ám: (II) Bình Hành giả – …
+ Minh: (II) Vô Quang giả – …..

(T4) (Tàn kén) (* Trùng Kén) (Dũng):
Trùng Nhộng – Công Trùng – Thành Trùng – Biên Chức giả – …
+ Xích: – (IV) Trùng sào – ……

(T5) (Đọa lạc nhật miện) (* Hắc nhật) (Ám):
Bất Phần giả – Nhiên thiêu chi tử – Trục Ám giả – Hắc ám chi thú – …

(T6) (tai ách hóa thân, ác niệm chung cực – Mục tràng chủ) (Ám + ?) :

(T7) (Trong rừng phu nhân – Thạch Tâm bà lão – Đông tâm thiếu nữ) (Dũng):

(T8) (Vô Diện giả) ( Ảnh ):
… – (IV) Vô Ảnh giả –

(T9) (trí tuệ – ‘Quạ’) ( Tháp ):
Học giả (Trí tuệ chi phó) – II – Học sĩ – Trí giả – …

(T10) (Thủ Bí nhân) ( Bí ):
Học đồ – Dân tục học giả – Bí sử học giả – … Chư sử chuyên gia – …

(T11) (Tử thần ) (Minh chủ) (Minh):
Linh phó – Thông Linh giả – Tần Tử giả – Ác linh – …

(T12) (Bất dung băng giả) (Diệu + Minh):

(* Tinh hồng chi nhật) (Diệu):
Quang Diệu giả – Mục Quang nhân – Chú Vật giả – lò nung – …….

(Tự nhiên chi mẫu) (Dũng + Xích):
(IV) Druid

(Nữu khúc phao ảnh)

(Hư vọng chi linh)

(Băng thần)

(Minh Nguyệt)

(Hắc Chiểu)

(* Phần diệt chi phong)

vật phẩm siêu phàm: Phi Phàm – Phi Nhân – Thiên Sứ – ‘Không thể biết cấp’ – ………..

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.