Đọc truyện Thẩm Ngữ thể loại sắc được eedit bởi: Đào Tử

Nội dung tóm tắt truyện Thẩm Ngữ:
Lời thanh minh đầu tiên: Tam quan bất chính! Mượn giả thiết là hệ thống mau xuyên, thực tế là một quyển chậm xuyên.

Đây là chuyện xưa lần thứ hai xuyên của Thẩm Đồng, cẩu huyết, không có tam quan, nữ chính câu dẫn cha của bạn học.

Diệp Lệ Thành x Thẩm Ngữ

Warning : Đề cập đến ngoại tình, tam quan bất chính, xin đừng làm theo.

Mới nhất
3 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!

Cùng tác giả

Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,967,236
  11,181,138
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.