Tạo hóa tiên đế là truyện tiên hiệp được tác giả viết nói về một thế giới rất thần kỳ trong truyện cũng bởi ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng hoang,còn có diệu pháp thần thông, đặc biệt có cả pháp bảo đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên…

Nam chính bước ra từ Càn Nguyên vực là một thiếu niên Khương Tư Nam,là một người mang chí bảo vô thượng, lại còn tu luyện được thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.

Tổng quan về truyện Tạo hóa tiên đế:
Vợ:
Hoàng Thiên Y — Diệp Tích Quân — Long Ngưng Tuyết — Long Thu Nguyệt — Phương Tình Tuyết

Thông Thiên Chi Lộ :
Phàm Giới :
1-Hậu Thiên : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
2-Tiên Thiên : Nhất Trọng -> Cửu Trọng
3-Chân Thiên(Trúc Cơ) : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn
4-Pháp Thiên(Kim Đan) : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn
5-Anh Thiên(Nguyên Anh) : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn
6-Thông Thiên(Nguyên Thần) : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn – Bán Bộ Vương Giả
7-Vương Thiên(Vương Giả) : Sơ Giai – Trung Giai – Cao Giai – Đỉnh Phong
8-Hoàng Thiên(Hoàng Giả) : Sơ Giai – Trung Giai – Cao Giai – Đỉnh Phong – Bán Bộ Chí Tôn
9-Tôn Thiên(Chí Tôn) : Hạ Vị – Trung Vị – Thượng Vị – Viên Mãn (Độ Kiếp Phi Thăng -> Nhân Tiên)
9.5-Thiên Địa Nhân Tam Tai :
9.5.1-Nhất Tai Chí Tôn (Độ Kiếp Phi Thăng -> Địa Tiên)
9.5.2-Nhị Tai Chí Tôn (Độ Kiếp Phi Thăng -> Thiên Tiên)
9.5.3-Tam Tai Chí Tôn (Độ Kiếp Phi Thăng -> Chân Tiên)

Tiên Giới :
10-Nhân Tiên : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn
11-Địa Tiên : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn
12-Thiên Tiên : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn
13-Chân Tiên : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn
14-Huyền Tiên : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn
15-Kim TIên : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn
16-Đại La Kim Tiên : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn – Bán Bộ Tiên Vương
17-Tiên Vương : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn – Bán Bộ Tiên Đế
18- Tiên Đế : Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Viên Mãn – Bán Bộ Chúa Tể
19-Chúa Tể.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,954,091
  11,181,128
  loading

  Đang có 3 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

  Solite82

  Solite82

    

  Ok

  Solite82

  Solite82

    

  .

  Solite82

  Solite82