Doc Tâm Linh Chúa Tể Convert trên

botruyen trang web đọc truyện Tâm Linh Chúa Tể Convert
hay nhất và cập nhật mới nhất từ các
nguồn truyện trên cộng đồng truyện đọc online. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị. Chúc
các
bạn
đọc truyện vui vẻ nhé!

Trích dẫn truyện:

Hỗn Độn chân giới bị Ma Uyên chân giới mở thông đạo xâm lấn

Vô Tận giới hải, chúng sinh vô tận, sinh linh dục vọng vô cùng, mà khi thông đạo mở, chúng sinh ác niệm hội tụ hóa thành ma quật sinh sôi vô tận ma vật, dị ma … lấy hủy diệt chư giới sinh linh làm vì mục tiêu, không ngừng ăn mòn Hỗn Độn giới hải, chiếm cứ Hỗn Độn đại lục, chiến tranh diệt giới từ đây nổ ra.

Đại năng trấn vực ngoại, thượng giới Hỗn độn thành chiến trường, hạ giới Giới hải chế tạo Khư giới thông thiên lộ đào tạo lãnh chúa.

Hỗn Độn ý chí, từ xưa đến nay, triệu hoán vô số anh kiệt tại Giới hải, rất nhiều hùng chủ lấy Khởi nguyên chi thụ làm căn cơ, mở ra thuộc về tự mình lãnh thổ. Thành công sáng tạo cơ nghiệp, mở ra vô thượng Vận triều, thành lập thuộc về tự mình đặc thù văn minh, thành tựu văn minh chi chủ.

Yêu Thanh, Võ Minh, Ma Nguyên, Nho Tống, Thánh Đường, Chiến Tùy, Nhã Tấn, Thần Hán, Tiên Tần, Thiên Chu, Hoàng Thương, Tổ Hạ . . .

Thái cổ long đình, Thái cổ Phượng sào, thượng cổ Yêu đình, thượng cổ Vu đình, Trung cổ thiên đình … (33 tầng văn minh thánh tháp trở lên mới có thể xưng thiên đình)

Chủ Thần điện, Chư Thiên học phủ, Cực lạc tịnh thổ, …

Hôm nay, hắn Chung Ngôn, mở Tâm linh chi đạo, thề quyết đúc ra mạnh nhất văn minh, trường tồn tồn vạn thế Vĩnh Hằng thánh tháp

Hệ Thống tu luyện:
Nhất Dương ( một phách )
Nhị Dương ( hai phách )
Tam Dương ( ba phách )
Tứ Dương ( bốn phách )
Ngũ Dương ( năm phách )
Lục Dương ( sáu phách )
Thất Dương ( bảy phách )
Bát Dương ( Mệnh hồn )
Cửu Dương ( Địa hồn )
Thập Dương ( Thiên hồn )
???
……………..

mỗi cảnh giới có 5 cảnh giới nhỏ (sơ dương – thiếu dương – liệt dương – thuần dương – chí dương)

Các Loại Văn Minh:
huyết mạch (các tộc thần thú, Vu tộc, Yêu tộc, Huyết tộc)
Yêu (Yêu tu, dung huyết mạch thần thú có được đa dạng thần thông)
Võ (mở khí hải, luyện thể, khí huyết, tu chiến kỹ, ngưng tụ chân lý võ đạo)
Ma (…)
Nho (văn khí, văn tâm,…)
Thánh (…)
Chiến (…)
Nhã (phong nhã, cầm kỳ thư họa các loại phong nhã chi đạo)
Đạo (…)
Tiên (Linh căn, luyện khí, tu nguyên thần, ngưng pháp lực, ngộ quy tắc)
Thiên (…)
Hoàng (…)
Tổ (…)
Thần (tu thần binh, võ tướng thần binh – Thần Võ tướng, văn thần thần khí – Thần Sách sĩ)
Thần (tu Thần đạo, hương hỏa nguyện lực, thần cách, thần linh)
Họa (Uẩn linh, nghĩ vật, huyễn chân, tạo hóa)
Chú (…)
Phật (tín ngưỡng, …)
đấu khí (…) (kỵ sĩ)
Pháp Sư (ma pháp, …….)
Áo Thuật (…)
Đồ Đằng (…)
Luyện Kim (…)
Tâm Linh (mở biển ý thức, ngưng tụ linh đài, linh hồn cùng dục vọng dung hợp sinh tâm linh lực lượng)
Luyện Thể (Thối Bì, Luyện Nhục, Dịch Cân, Đoán Cốt, Tẩy Tủy, Hoán Huyết, Luyện Tạng, Luyện Khiếu, Bất Diệt)
………

Hành Trình Văn Minh Tiến Hóa:
(Nguyên Thủy – Phong Kiến – Siêu Phàm – …)
Máp tân thủ thôn : (Khư giới)
các thiên quyến giả được chọn từ các thế giới trong Giới hải sẽ tụ hợp ở Khư giới
tại gốc cây Thông Thiên mộc mở 1 thế giới cho riêng mình trở thành Khai thác lãnh chúa và thế giới sẽ di chuyển từ gốc tới đỉnh thần thụ
trên đường đi va chạm dung hợp hư ảo thế giới
chinh chiến với các thế giới lãnh chúa khác
xâm lượt chiếm lại ma thổ vốn là lãnh địa lãnh chúa bị ma uyên ma hóa
khi tới đỉnh sẽ đem kỳ quan đúc thành thánh tháp bao trùm thế giới, thánh tháp sẽ nhảy vào Hỗn Độn thượng giới, Khai thác lãnh chúa cũng trở thành Văn minh chi chủ
Máp chính:
thượng giới Hỗn Độn đại lục + ngoại vực chiến trường Mộng Yểm đại lục + Thâm Uyên chân giới

Thần thông chia làm: (tiên thiên) – thiên – địa – huyền – hoàng
Binh khí (cấm pháp): pháp khí (72 Địa sát pháp cấm) – pháp bảo (36 Thiên Cương bảo cấm) – Linh bảo (18 Tiên Thiên linh cấm) – Chí bảo (= Đạo khí) (9 Hỗn Độn thần cấm) –… – Đại đạo dị bảo (? Đại đạo thiên cấm)
Cấp độ thiên tai: Ma uyên chân giới – Mộng Yểm đại lục – Hắc ám ma tháp – ma thổ – ma quật – ma sào – ma chủng
Lãnh thổ: Động thiên 3000 dặm – tiểu thiên 129,600 – trung thiên 3 ức – đại thiên thế giới – Duy nhất chân giới

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.