Dương nghị vân nhặt được một cái cái chai, bên trong phong ấn một cái thần tiên, cảm giác ta muốn điểu… Mau truyền ta tán gái tâm pháp, không được, ngươi đến cứu vớt thế giới… Ta muốn vả mặt cao phú soái, không được, thế giới yêu cầu ngươi… Ta không cần ngươi tổng được rồi đi, lăn… . . .

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.