Edit: DamNuSaDoa

Beta: Đợi một ngày đẹp trời nào đó sẽ beta cho ra hồn :)))

Văn án:

Diễm sự về song tính ngực to khát khao mỹ nhân thụ, Câu dẫn, NTR, cùng với các loại xấu hổ play~

Giả thiết: Song tính khá là thông thường giống nam nữ bình thường.

*Đại nãi: Ngực to :)))

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.