Nhất giai gien: Ngói Roland tử hắc đại bọ ngựa?

Nhị giai gien: Ôi trời ơi tuyệt địa thiên mệnh quy?

“Quy quy……”

“Ta rốt cuộc nhặt cái cái gì đồ vật?”

Mục Thiên vẻ mặt mộng bức nhìn thương thành danh sách……..

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.