Xuyên qua đạt được siêu cấp đoạt lấy hệ thống, Thuận Xương ngưu bức nhân sinh như vậy mở ra!

Đoạt lấy hệ thống, lược thiên chiếm đất, đoạt lấy vạn vật!

Thiên tài là cái gì? Là dùng để dẫm!

Thiên phú tu vi là cái gì? Là dùng để đoạt!

Bảo bối đan dược, cực phẩm mỹ nữ, tất cả đều hết thảy đến ta trong chén tới!

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.