She’s Inbetween Us ✔️

Tác giả:
Tình trạng:
Đang ra
She’s Inbetween Us ✔️ Poster

Love triangles suck.

Secrets, betrayals, heartbreaks, and lies from family, friends, and to-be are too much for me to handle in one day.

She has been here all along, but we didn’t notice SHES INBETWEEN US. 😔

Mới nhất

There is no chapter

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.