Tán gái cao thủ Bách Lí Đăng Phong, xuyên qua đến tông môn san sát dị giới đại lục, huề “Vô địch chưởng môn hệ thống”, trở thành “Nữ phái đại chưởng môn” .

Bổn phái có tam không thu

1, phi nữ đệ tử không thu.

2, phi tuổi trẻ nữ đệ tử không thu.

3, phi tuổi trẻ xinh đẹp nữ đệ tử không thu.

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.