Tác phẩm vô địch mới tên: Nữ Đế Đặc Huấn Mười Tám Năm: Cử Thế Vô Địch Full.

Giới thiệu Nữ Đế Đặc Huấn Mười Tám Năm: Cử Thế Vô Địch:
Lại tên « rốt cục có thể xuống núi trang bức » « nam hài tử đi ra ngoài phải cẩn thận phía ngoài nữ hài tử » « kiếm không ra khỏi vỏ »

Đại sư phó Tô Uyển Quân, tuyệt thế Kiếm Đế.

Nhị sư phụ Sở Thiến Thiến, đan hỏa song tuyệt.

Tam sư phó Liễu Hàm Yên, trận pháp vô song.

Có vẻ như, dạng này tuyệt mỹ vô cùng sư phó, ta có ba cái.

“Ba vị sư phó, ta lúc nào có thể xuống núi a?”

“Phong nhi ngoan, đạt tới kiếm không ra khỏi vỏ, liền có thể xuống núi.”

“Ngoan, đạt tới một tay thành đan, liền có thể xuống núi.”

“Hoàn thành lấy thân khắc trận, liền có thể xuống núi.”

“Phong nhi a, xuống núi nhất định phải cẩn thận phía ngoài nữ hài tử, nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài, muốn bảo vệ tốt chính mình…”

tags: Nữ Đế Đặc Huấn Mười Tám Năm: Cử Thế Vô Địch full, đọc truyện Nữ Đế Đặc Huấn Mười Tám Năm: Cử Thế Vô Địch

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,967,236
  11,181,138
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.