Bạn đang đọc Nho Đạo Chí Thánh thể loại Truyện Nho Đạo được sáng tác bởi Vĩnh Hằng Chi Hỏa trên web đọc truyện online. Được update sư tầm từ nhiều nguồn mỗi ngày.

Giới thiệu truyện Nho Đạo Chí Thánh

Đây là một cái người đọc sách nắm giữ thiên địa chi lực thế giới.

Tài văn chương trong người, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương an thiên hạ.

Tú tài đề bút, lý luận suông; cử nhân giết địch, xuất khẩu thành thơ; tiến sĩ giận dữ, đấu võ mồm.

Thánh nhân giá lâm, khẩu tru bút phạt, có thể tru người, có thể phán thiên tử vô đạo, lấy một địch quốc.

Lúc này, Thánh Viện cầm giữ văn vị, quốc quân chưởng quan chức, mười quốc tranh chấp, man tộc nhìn thèm thuồng, bầy yêu tác loạn.

Lúc này, không có thơ Đường rầm rộ, không có Tống từ cường thịnh, không có sáng tạo văn chương, trăm năm vô tân thánh.

Một cái không có tiếng tăm gì nhà nghèo đệ tử, bị người đập vỡ đầu sau, cùng truyền lại đời sau thơ từ, thư kinh thánh văn chương, bước trên chí thánh chi lộ.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.