Editor: Secret_s2

Số chương: 2 chương

⚠️⚠️⚠️ Truyện caoh, H tục

❌❌❌ Đây là truyện có nội dung H tục, để ý đừng nhập hố nhé☺️☺️☺️

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.