Thể loại: đam, h văn, NTR, NP tổng thụ, OE.

CV: ngoc13101998 Ho

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

Tình trạng: xong 6 chương (hình như tác giả đã drop)

Đối với lão công tương đối lãnh đạm, biện pháp Vu Thanh giải quyết du͙ƈ vọиɠ bản thân, tựa hồ chỉ có một sự lựa chọn xuất quỹ này.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.