Hắn là quốc chi lưỡi dao sắc bén, cũng là lệnh các quốc gia ngầm thế lực nghe tiếng sợ vỡ mật Hoa Hạ Long Vương!

Hắn có một cái danh chấn kinh thành vị hôn thê, một đám nhân gian vưu vật, lại lần lượt xuất hiện ở hắn bên người, dụ hoặc không ngừng, hắn là ai đến cũng không cự tuyệt, vẫn là dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước?

Hắn rời đi quân doanh, quy ẩn hoa đều, tiếc rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, khắp nơi thế lực thế tới rào rạt, lùm cỏ quyền quý như hổ rình mồi, hắn nên như thế nào ứng đối?

“Đụng đến ta thân hữu giả, thế tất thanh toán; phạm ta Hoa Hạ giả, tuy xa tất tru!” —— Tần Phong.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.