Bạn đang đọc tác phẩm Mở Đầu Hàng Tỉ Khô Lâu Binh truyện thuộc thể loại đô thị hệ thống hay.
Giới thiệu truyện Linh khí khôi phục: Mở đầu hàng tỉ khô lâu binh:

La Thiên xuyên việt đến linh khí hồi phục Tử Lan Tinh, bình đạm sinh sống hai mươi năm sau, hàng tỉ khô lâu binh hệ thống kích hoạt!

Tổn thất hàng tỉ tên cấp một khô lâu binh, đột phá đến nhị cấp triệu hoán sư!

Tổn thất hàng tỉ tên nhị cấp khô lâu binh, đột phá đến tam cấp triệu hoán sư!

Đối mặt địch nhân không sợ!

Đối mặt 1 ** địch nhân, không sợ!

La Thiên chỉ muốn nói, các ngươi cho ta đem hết toàn lực giết a, giết không xong ta khô lâu binh, ta giận một cái, coi như để cho khô lâu binh đem các ngươi cho chém chết! ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

– Tagfs: Mở Đầu Hàng Tỉ Khô Lâu Binh full, Mở Đầu Hàng Tỉ Khô Lâu Binh botruyen.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,954,091
  11,181,128
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.