Truyện mình khoảng 70% là thật còn đâu là gió mình thêm vào cho truyện sinh động và đỡ nhàm chán.

Mong mn ủng hộ. Xin cảm ơn!

Mới nhất
1 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,123
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.