Hắn xuyên qua mà đến, lại bất hạnh sống ở một cái chiến loạn nhiều thế hệ

Hắn vốn là thế gia đệ tử, lại bị bách lưu lạc bên ngoài

Vì sống sót, vì bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người

Hắn cầm lấy chiến đao, sải bước lên chiến mã

Tung hoành ngang dọc, mã đạp thiên hạ.

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.