Truyện Lão Tổ Mời Xuống Núi thể loại vô địch – truyện hay ổn ra đều chương.
Tông Thận ngoài ý muốn xuyên qua.

Hắn thu hoạch được đánh thẻ hệ thống, khổ tâm tu luyện, khai tông lập phái.

Là thánh địa bốn phía chinh phạt.

Lại tại đỉnh phong nhất thời kì, lựa chọn thoái ẩn phúc địa.

Mỗi ngày đúng hạn đánh thẻ, lột mèo cho heo ăn.

Đằng đẵng mười vạn năm đều chưa từng xuất quan.

Có thể gần nhất, trong thế giới này đột nhiên có thêm không thiếu nhân vật chính khí vận người.

Cảnh giới truyện Lão Tổ Mời Xuống Núi:
Phàm Nhân => Võ Giả => Pháp Cảnh 1-28 Tầng => Thánh Cấp => Đại Đế => Thần => Trọc

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,967,236
  11,181,138
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.