Truyện võng du Lãnh Chúa Thời Đại: Ta Phần Thưởng x100 Lần Tăng Phúc full khá hay. Bộ này ổn – hay – ra đều chương.

Giới thiệu Lãnh Chúa Thời Đại: Ta Phần Thưởng x100 Lần Tăng Phúc:
Diệp Tu bị chọn nhập hư nghĩ hiện thực trò chơi « Lĩnh Chủ Thời Đại », trở thành văn minh lĩnh chủ, thu được chư thần chúc phúc thiên phú , bất kỳ cái gì thưởng cho thu được gấp trăm lần tăng phúc!

Tân thủ quest thưởng thương binh, gấp trăm lần tăng phúc vì Bạo Phong Thương Binh!

Hằng ngày quest thưởng Thần Xạ Thủ, gấp trăm lần tăng phúc vì Liệp Long Nỗ Thủ!

Liên hoàn quest thưởng Quán Quân kỵ sĩ, gấp trăm lần tăng phúc vì Thần Long Kỵ Sĩ!

Ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho thành trong mây, gấp trăm lần tăng phúc vì Chí Cao Thiên Đường!

Tài nguyên, bảo vật, mạch khoáng, bảo rương , đồng dạng vì gấp trăm lần tăng phúc.

Thế giới quan : có nhiều server, mỗi sever là một hệ ngân hà, sau khi Open Beta kết thúc, Beta mở ra, Ngân Hà server tổng 32 tiểu thiên thế giới (bao gồm địa cầu) cùng 4 đại thiên thế giới sẽ sát nhập vào Vĩnh Hằng Đại Lục, chinh chiến sát phạt lẫn nhau. Hậu kỳ từng server sát nhập vào nhau.

Binh chủng chia làm 1 giai đến 18 giai, có thể có cao hơn, giai vị càng cao thuộc tính càng cao, phẩm chất càng cao thuộc tính cùng tiềm lực càng cao.

Binh chủng phẩm chất chia làm : Phổ Thông, Tinh Anh, Hào Kiệt, Vương Giả, Truyền Thuyết cùng Thần Thoại.

Phổ thông binh chủng, đơn kỹ năng. Tinh Anh binh chủng, song kỹ năng. Hào Kiệt binh chủng, song kỹ năng, có thể phát triển. Vương Giả binh chủng, ba kỹ năng, có thể phát triển….

Bảo vật, Lĩnh chủ đeo bảo vật sẽ tăng các dạng thuộc tính cho binh chủng mình thống suất.

Main tính cách ổn trọng, không vì mình mạnh mà bất cẩn, chuyên ăn ké nhiệm vụ, tình báo nhiệm vụ của người chơi khác.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,967,236
  11,181,138
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.