Hắn xuyên qua chỉ vì gặp cô, tâm tình của hắn mừng như điên.

Hắn có thể trả vì cô giá hết thảy.

Nhưng mà cái gì cũng đã muộn rồi.

Hệ thống đã thay đổi , khởi động bất diệt chi hỏa/ thắp lên vĩnh hằng chi lô.

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.