Kiếp này, ta chắc chắn đạp vỡ nói đỉnh, tìm kiếm nói bờ đối diện!

Đại đạo rốt cuộc là thần mã? Đại đạo thật là chí cao vô thượng duy nhất tồn tại? Hắn vì cái gì nhất định phải Bàn Cổ đi khai thiên? Thiên đạo lại là cái gì? Khai thiên tích địa lại rốt cuộc là vì cái gì?

…………………..

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.