Bạn đang đọc Hoa Hậu Giảng Đường Tiên Tôn Bảo Tiêu thể loại tiên hiệp được sáng tác bởi Tà Đế Tu La trên web đọc truyện online. Được update sư tầm từ nhiều nguồn mỗi ngày.

Giới thiệu truyện Hoa Hậu Giảng Đường Tiên Tôn Bảo Tiêu

Tung hoành ngàn tái, được xưng vạn chiến bất bại, lại chưa từng tưởng thiên kiếp hết sức bị người đánh lén. Cơ duyên vừa khéo dưới, trọng sinh trở về, lại là bởi vì một cái nhiệm vụ trở thành xinh đẹp hoa hậu giảng đường cận vệ. Quyển sách thư hữu đàn 891788126

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,123
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.