Bạn đang đọc Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ / Chàng Rể Siêu Cấp thể loại đô thị hay được sáng tác bởi Tuyệt Nhân trên web đọc truyện online. Được update sư tầm từ nhiều nguồn mỗi ngày.

Giới thiệu truyện Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ / Chàng Rể Siêu Cấp

Ở rể ba năm, tất cả mọi người cho rằng có thể cưỡi ở ta trên đầu.

Mà ta, chỉ chờ nàng dắt tay của ta, liền có thể cho nàng toàn bộ thế giới.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.