Hắn là thế giới đỉnh cấp binh vương, y thuật đăng phong tạo cực, xem diệp lạc một đường kiêu ngạo, võ lâm thiên hạ, tùy ý tung hoành đô thị. Vô luận là từ trước, hiện tại, vẫn là tương lai, đắc tội người của hắn đem nhất nhất bị hắn đạp lên dưới chân.

Mới nhất
1 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.