Bạn đang đọc truyện Đột Nhiên Vô Địch trên website botruyen.net

Đạo Thiên Quân

Một cái bình thường, danh tự tự kỷ thiếu niên lang, một giấc thức tỉnh, phát hiện tự mình đi vào thế giới xa lạ.

Ở trên bầu trời đại điểu là cái gì, kia so núi còn cao hầu tử là cái gì. . .

Nguyên lai mình chỗ tinh vực gọi Bắc Đẩu.

A, các loại, Bắc Đẩu, tu luyện cấp bậc là Luân Hải cảnh, Đạo Cung bí cảnh. . . Cái này mẹ nó không phải Già Thiên thế giới đi. Giống như lại không đúng, ta thế nào nghe nói còn có mười hai Tiên Thể, hẳn là đây là nhất đại Bức Vương thế giới. Không đúng, không đúng, ta mẹ nó thấy cái gì, Trấn Thiên Hải Thành, thế nhưng là tại sao không có Bức Đế đâu, trong lịch sử không có Âm Nha.

Đạo Thiên Quân suy nghĩ có chút lộn xộn.

Một ngày nào đó.

“Đối diện kẻ chăn trâu phía trước rất nguy hiểm, là cái nuốt người tiên động, đừng đi” . . . Đạo Thiên Quân hữu hảo khuyên can.

“Tạ ơn, ngươi người thật tốt, ngươi tên là gì, ta gọi Lý Thất Dạ.”

“Emmmmmmm ”

Thông Thiên Chi Lộ :
1-Luân Hải Bí Cảnh
1.1-Khổ Hải :
1.2-Mệnh Tuyền :
1.3-Thần Kiều :
1.4-Bỉ Ngạn :

2-Đạo Cung Bí Cảnh : Nhất Trọng Thiên-> Ngũ Trọng Thiên

3-Tứ Cực Bí Cảnh : Tầng 1 -> Tầng 4

4-Hóa Long (Trưởng Lão) : Nhất Biến -> Cửu Biến

5-Tiên Thai Bí Cảnh :
5.1-Tầng 1 (Thái Thượng Trưởng Lão) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên(Nửa Bước Đại Năng)
5.2-Tầng 2 (Đại Năng = Thánh Chủ = Giáo Chủ) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên
5.3-Tầng 3 (Trảm Đạo = Vương Giả) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên(Đại Thành) -> Bán Thánh
5.4-Tầng 4 (Thánh Nhân = Tổ Vương) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên
5.5-Tầng 5 (Thánh Vương(Vương của Thánh nhân) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên
5.6-Tầng 6 (Đại Thánh) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên
5.7-Tầng 7 (Chuẩn Đế = Chuẩn Hoàng) : Nhất Trọng Thiên -> Cửu Trọng Thiên
5.8-Tầng 8 (2 loại chứng đạo ) :
+Loại 1 : Hợp nhất với vạn đạo (Đại Đế = Thiên Tôn = Chí Tôn = Cổ Hoàng)
+Loại 2 : Ngự trên vạn đạo (Thiên Đế)

6-Tiên Hồng Trần

Cửu Bí:
1- Đấu (Đấu Chiến Thánh Pháp) — 2- Giai (Tăng chiến lực gấp 10 lần) — 3- Hành (Tốc Độ -> Lĩnh vực thời gian)
4- Binh (Khống Binh – Tay không đoạt Thánh Binh) — 5- Giả (Chữa thương) — 6- Tiền (Tăng nguyên thần) — 7- Tổ (Trận pháp) — 8- Trớ (Sát trận)
Kinh DP tu: Đạo Kinh —Tây Hoàng Kinh — Hằng Vũ Kinh — Thái Hoàng Kinh — Thái Dương Chân Kinh — Thái Âm Chân Kinh — Thiên Đế Kinh

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,954,091
  11,181,128
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.