Giới thiệu Truyện Độc Bộ Thiên Hạ (Truyện dịch). Main có 2 vợ.

– Dòng dõi Cửu Lê, dùng võ nhập vu, lấy vu nhập đạo. Tu vi đạt tới võ đạo tiên thiên liền có khả năng trở thành ma đạo vu sĩ. Vu hoang thế gia Diệp gia đệ tử Diệp Húc, tư chất hơn người, mười bốn tuổi bước vào võ đạo tiên thiên, không ngờ trong quá trình trắc thí trở thành vu sĩ thì phát sinh ra một hồi biến cố, bị đánh thành phế vật, bị bắt làm mã nô, nhận hết sỉ nhục khi dễ của huynh đệ mình.rn

– Mang theo một tòa ngọc lâu thần bí, hắn bắt đầu trùng tu võ đạo, bước vào tiên thiên, độc bộ thiên hạ! Đây là một tác phẩm mới của Thạch Trư viết về ma đạo. Nếu các bạn đã từng đọc Dã Man Vương Tọa, ắt sẽ ưa thích phong cách chiến, chiến và chiến cực kỳ hài hước của tác giả này. Và bộ Độc Bộ Thiên Hạ này cũng theo phong cách đó.

Hệ Thống Tu Luyện Độc Bộ Thiên Hạ:
+Phàm Nhân:
1-Võ Đạo Cảnh:
– Tầng 1 —-> Tầng 9 ( Hậu Thiên Võ Đạo )
– Tầng 10 ( Tiên Thiên Võ Đạo ): Ngưng Khí Thành Cương — Cương Khí Ngoại Phóng — Tiên Thiên Bá Thể

+Vu Sĩ:
2-Tam Nguyên Cảnh:
– Bồi Nguyên Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Cố Nguyên Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Dung Nguyên Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
3-Tam Chân Cảnh:
– Chân Nguyên Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Hạo Nguyệt Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Hỗn Nguyên Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
4-Tam Đan Cảnh:
– Đan Đỉnh Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Huyễn Đan Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Nguyên Đan Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
5-Tam Thai Cảnh:
– Mô Thai Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Huyễn Thai Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Nguyên Thai Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
6-Tam Dương Cảnh:
– Thân Dương Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Thuần Dương Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Dương Thần Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm

+Đại Vu:
7-Tam Thần Cảnh:
– Hóa Thần Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Nguyên Thần Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Hợp Thể Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
8-Tam Tướng Cảnh:
– Pháp Tướng Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Địa Tướng Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Thiên Tướng Kỳ: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
8.5-Chân Linh Bất Diệt ( Sơ Nhập Tam Bất Diệt Cảnh )
9-Tam Bất Diệt Cảnh:
– Thân Thể Bất Diệt: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Nguyên Thần Bất Diệt: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Thiên Địa Pháp Tướng Bất Diệt: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
10-Tam Hoàng Cảnh:
– Nhân Hoàng: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Vu Hoàng: Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
– Thánh Hoàng ( Đại Thánh ): Nhất Phẩm —-> Cửu Phẩm
10.5-Khai Mở Đạo Môn: 1 Thành —-> 10 Thành ( Hoàn Toàn Khai Mở )

+Đạo:
11-Tam Thần Vương Cảnh:
– Vu Tổ ( Thần Minh ): Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Đỉnh phong
– Thần Vương: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Đỉnh phong —-> Bán Bộ Đế Quân
– Đế Quân: Sơ Kỳ — Trung Kỳ — Đỉnh phong —-> Bán Bộ Thiên Quân
12-Chứng Đạo Thiên Quân
13-Chứng Đạo Đạo Quân
14-CHỨNG ĐẠO NGUYÊN THỦY

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,954,091
  11,181,128
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.