【 hỏa bạo sảng văn, vạn người truy xem 】

Từ tiên ma thế giới xuyên qua mà đến siêu cấp cường giả, buông xuống tới rồi ma ốm phú nhị đại trên người.

Binh vương trở về, người tu chân rời núi, bên người bảo an, như vậy tiết mục ngươi có phải hay không nhìn chán?

2016 kính bạo sảng văn, vũ lực giá trị đột phá phía chân trời, từng quyền đến thịt, chấn động đột kích!

Các loại đại minh tinh, hoa hậu giảng đường, nữ sát thủ, cảnh hoa ùn ùn kéo đến, Lý Dương lại đem suy diễn như thế nào xuất sắc nhân sinh, hết thảy đều ở đô thị Thần cấp cường giả!

Thư hữu một đám đã thành lập, đàn hào, 272257674, hoan nghênh đại gia tới trong đàn nói chuyện phiếm đánh thí.

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.