Về đô thị siêu cấp y thần: Cổ võ giới dược thần cốc chủ dương trạch trọng sinh đi tới địa cầu, trọng sinh thành nghèo túng phú nhị đại.

Dương trạch: Có thể trị bệnh! Có thể nhặt của hời! Có thể xem phong thuỷ, còn có…… Có thể ấm giường!

Ân, này chỉ là cái vả mặt cùng trang bức tề phi chuyện xưa.

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.