Về đô thị cuồng thiếu: Một năm trước, Diệp Phàm vì thiên chi kiêu tử, vạn chúng chú mục.

Một năm sau, hắn lại ngã xuống phàm trần, nhận hết khi dễ.

Một lần ngoài ý muốn, làm Diệp Phàm đi lên một cái bất đồng con đường, tuyệt sắc hoa hậu giảng đường nhào vào trong ngực, thương giới kiêu hùng cúi đầu xưng thần, võ đạo tông sư kính nếu thần minh.

Diệp Phàm: Ta không hiểu cái gì kêu niên thiếu khinh cuồng, ta chỉ biết là —- người thắng làm vua!

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.