Tóm tắt: Vốn là người thường, lại ở nhân sinh thung lũng hết sức, thần kỳ được đến một đôi nhưng thấu thị chi mắt, từ đây mở ra một đoạn không tầm thường chi lộ.

Chế tạo thế giới siêu cấp xe thể thao, trở thành chạm ngọc đại sư, lãnh diễm nữ thần, khí phách cảnh hoa, văn tĩnh lão sư, điêu ngoa loli, bất luận cái gì mở ra bụi hoa trăm thái.

Đối với nữ nhân tới giảng, hắn là có tình có nghĩa lợn giống!

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.