Thẩm khác được đến thần bí dị thuật truyền thừa, người mang xem thiên tương mà bí pháp, du tẩu với hồng trần bên trong, băng sơn tổng tài, thanh thuần hoa hậu giảng đường, kiều diễm mỹ nữ phụ đạo viên……, rất nhiều mỹ nữ sôi nổi xông vào hắn sinh hoạt, liên lụy khởi tình ti gút mắt.

Hắn thề muốn thoát khỏi thầy tướng sở chịu năm tệ tam thiếu chi khổ, bước lên một cái siêu thoát vận mệnh chi lộ, lại trong lúc vô tình đúc liền chính mình truyền kỳ….

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,181
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.