Bạn đang đọc Đô Thị Chí Cường Giả Hàng Lâm thuộc thể loại truyện đô thị hay của con tác Cực Địa Phong Nhận.

Tóm tắt mạch truyện Đô Thị Chí Cường Giả Hàng Lâm:
Một 300 cân Đại Bàn Tử, trong lúc vô tình được một viên thần bí hạt châu. Hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là làm sao đem chính mình này một thân thịt mỡ cho giảm hạ xuống.

Tags: Đô Thị Chí Cường Giả Hàng Lâm full, Đô Thị Chí Cường Giả Hàng Lâm prc

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,388
  1,967,236
  11,181,138
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.