Độ ách chân nhân, tây Côn Luân Tán Tiên, gia trụ cửu đỉnh thiết sát sơn bát bảo vân quang động.

Linh cát Bồ Tát, phương Tây Phật môn tám Bồ Tát chi nhất, pháp lực quảng đại, gia trụ tiểu Tu Di Sơn.

Tiêu dao tiên nhân, ách, cái này đại gia không nghe nói qua? Nga, hảo đi! Lý tiếu phong, gì? Đại gia vẫn là không nghe nói qua? Các ngươi đương nhiên không nghe nói qua, ta vừa mới viết không phải. Kỳ thật a! Bọn họ đều là câu chuyện này vai chính, đều là một người. Vì cái gì nói như vậy đâu? Nhìn quyển sách các ngươi tự nhiên liền minh bạch. Xuyên qua đến hồng hoang, làm tiêu dao tiên!

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.