Phương tuấn thất thế phú nhị đại ngẫu nhiên đạt được thần kỳ điện thoại, thần kỳ chữa bệnh hệ thống khởi tử hồi sinh, truy hồn đoạt mệnh!

Ngẫu nhiên đạt được chữa bệnh hệ thống y chuyên sinh phương tuấn, lắc mình biến hoá, trở thành trung ngoại lĩnh vực y học hiếm thấy, chân đạp nhị đại, có được mỹ nữ, cấp Thế Giới danh y kêu khóc bái sư.

Phương tuấn nói: Bản thần y chuyên trị các loại không phục!

Mới nhất
2 năm trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  1,183
  619
  0
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.